BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 50 m3/h
Cột áp: 10 – 70 m
Nồng độ : Nước Sạch
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Gang, SS 304
Kiểu cánh bơm: kín
Nhiệt độ : 60 o C

Ứng dụng :

Nước sạch
Tăng áp
Ứng dụng khác