BƠM LY TÂM HÓA CHẤT ( BƠM TEFLON )

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 0.1 – 2.5 m3/phút
Cột áp: 5 – 20 m
Nồng độ : Cao
Phốt: phốt chèn
Nhiệt độ làm việc: 260 o C
Vật liệu : Teflon
Kiểu cánh bơm: hở, bán hở

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp hóa chất
Dầu khí
Dệt nhuộm
Ứng dụng khác