VAN MỘT CHIỀU

Thông số kỹ thuật :

Kích thước: 40 mm – 1,200 mm
Áp suất : PN 10 – PN 16
Vật liệu : Gang, gang dẻo, CF8,
CF8M, hoặc theo yêu cầu
Tiêu chuẩn : MSS SP-81, ASME
B16.10, ASME B16.5, ASME
B16.47, ASME B16.34, AS 2129
T/D T/E, BS 4504 T/D T/E, MSS
SP-55, EN 1092
Nhiệt độ : Hoạt động ở nhiệt độ
thấp hoặc cao

Ứng dụng :

Các ngành công nghiệp
Nước cấp, nước thải
Công nghiệp giấy
Ứng dụng khácCategory: