BƠM CÁNH KHẾ, BƠM MÀNG

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 140 m3/h
Áp : max 10 bar
Nồng độ : độ sệt cao
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi, chèn
Vật liệu : SS 316, SS 316L
Kiểu cánh bơm: Cánh khế
Nhiệt độ : -30 o C – 140 o C

Ứng dụng :

Công nghiệp thực phẩm
Công nghiệp dược phẩm
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp dầu khí
Ứng dụng khác