BƠM LY TÂM HAI CỬA HÚT

Thông số kỹ thuật :
Lưu lượng: 400 – 15,000 m3/h
Cột áp: 50 – 300 m
Nồng độ : 0% – 1%
Phốt: phốt cơ khí, phốt chèn.
Nhiệt độ làm việc: 5 o C – 120 o C
Vật liệu : Gang , Dulpex , SS
Kiểu cánh bơm: Quạt
Ứng dụng :
Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Công nghiệp tàu biển
Nước sạch, nước thải
Trạm bơm cấp, thoát nước
Chữa cháy
Ứng dụng khác