BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 240 m3/h
Cột áp: 50 – 400 m
Nồng độ : Nước Sạch
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Gang, SS 304
Kiểu cánh bơm: kín đa tầng
Nhiệt độ : 130 o C

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Thực phẩm
Công nghiệp hóa chất
Nước cấp, nước thải
Tăng áp
Ứng Dụng khác