BƠM TRỤC VÍT SEEPEX-ĐỨC

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 500 m3/h
Áp : max 50 bar
Nồng độ : độ sệt cao
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi, chèn
Vật liệu : Gang, SS, EPDM
Kiểu cánh bơm: trục vít
Nhiệt độ : 0 o C – 200 o C

Ứng dụng :

Công nghiệp thực phẩm
Công nghiệp dược phẩm
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp dầu khí
Công nghiệp giấy
Nước thải, xử lý nước
Khai khoáng
Ứng dụng khác