GH1389–100%GFO Packing

Công nghiệp hóa chất, giấy, thuốc nhuộm và phân bón. Nước, hơi nước, dầu, dung môi, muối, axit và kiềm trừ các chất oxy hóa rất mạnh.
• 100% GORE® GFO® fiber
• Temperature (ºC) -240 – 288
• Pressure (Bar) 131
 Velocity (m/s) 21.8
 PH0-14
 Size: 3×3mm–50×50mm