HỆ BƠM CẮT VÀ TRỘN TỰ ĐỘNG

Trên cơ sở bơm cắt và bơm tự mồi, HYPERFLOW đã phát triển một hệ thống trộn linh hoạt và hiệu quả. Hệ thống trộn được phát triển đặc biệt để hòa tan, nhũ hóa và đồng nhất hóa. Toàn bộ thiết bị bao gồm một máy bơm tự mồi và máy xay cắt. Bột được thêm vào từ phễu, sẽ được hút vào đường ống bằng bơm tự mồi và được vận chuyển đến máy xay cắt để đạt được sự pha trộn hoàn toàn với chất lỏng. Nền tảng trộn được thiết kế tự động và không tự động. HYPERFLOW cũng cung cấp các tùy chọn khác nhau cho máy trộn. Hiệu ứng cắt khác nhau có thể đạt được bằng cách tùy chỉnh răng cắt để đáp ứng các yêu cầu phức tạp và thay đổi của người dùng. Toàn bộ hệ thống đồng nhất hóa ở tốc độ tuyến tính 38m / s ở mức chịu cắt 0,4mm. Do đó, hệ thống trộn có thể hoàn thành quá trình xử lý trong một thời gian rất ngắn và giảm thời gian nguyên liệu ở lại trong máy bơm xuống mức tối thiểu. Do đó đơn giản hóa rất nhiều quá trình sản xuất, mở rộng sang lĩnh vực ứng dụng, để đạt được hiệu quả trộn hoàn hảo.