BƠM LY TÂM ĐẦU INOX

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 500 m3/h
Cột áp: 10 – 90 m
Nồng độ : Nước Sạch
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Gang, SS 304
Kiểu cánh bơm: kín, bán hở, cắt.
Nhiệt độ : 110 o C

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp tàu biển
Nước sạch, nước thải
Thực phẩm
Ứng dụng khác