BƠM LY TÂM TRỤC RỜI CÁNH KÍN

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 10 – 2,000 m3/h
Cột áp: 5 – 150 m
Nồng độ : 0% – 1%
Phốt: phốt cơ khí, phốt chèn.
Nhiệt độ làm việc: 5 o C – 150 o C
Vật liệu : Gang , Dulpex , SS
Kiểu cánh bơm: kín, bán hở.

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Công nghiệp tàu biển
Nước sạch, nước nóng
Cứu hỏa
Ứng dụng khác