BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INLINE

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 720 m3/h
Cột áp: 10 – 90 m
Nồng độ : Nước Sạch
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Gang
Kiểu cánh bơm: kín
Nhiệt độ : 80 o C

Ứng dụng :

Tăng áp đường ống
Nước sạch, nước cấp
Ứng dụng khác