BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 5 – 1,000 m3/h
Cột áp: 5 – 30 m
Nồng độ : Nước thải
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Gang, SS
Kiểu cánh bơm: kín, bán hở, cắt.
Ip 68

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Công nghiệp tàu biển
Nước sạch, nước thải
Trạm bơm cấp, thoát
Ứng dụng khác