BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 100 – 1,120 m3/phút
Áp Suất 160 mbar
Áp chân không : 700 mmHg
Nồng độ : 0% – 1%
Phốt: phốt chèn.
Nhiệt độ làm việc: 5 o C – 60 o C
Vật liệu : Gang
Kết nối : Dây coroa, khớp nối

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Nước
Ứng dụng khác