BƠM CHÌM GIẾNG ( BƠM HỎA TIỄN)

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 1 – 280 m3/h
Áp : 650 m
Nồng độ : Nước sạch
Phốt: Cơ khí Đơn, Đôi
Vật liệu : Thép không gỉ
Kiểu cánh bơm: Đa tầng

Ứng dụng :

Công nghiệp khai khoáng
Nước sạch
Giếng khoan
Ứng dụng khác