HỆ BƠM VÀ TÁCH KHÍ LY TÂM

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 10 – 3,200 m3/h
Cột áp: 5 – 130 m
Nồng độ : 0% – 7%
Phốt: phốt cơ khí, phốt chèn.
Nhiệt độ làm việc: 5 o C – 150 o C
Vật liệu : Gang , Dulpex , SS
Kiểu cánh bơm: hở, bán hở.

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Nước sạch
Ứng dụng khác