Bơm lọc hồ bơi

  • Được sản xuất hoàn toàn trong AISI316 SS để hoạt động trong điều kiện bể bơi đòi hỏi khắt khe nhất
  • Khả năng chống ăn mòn cao, kể cả nước mặn
  • Thiết kế được thực hiện để lọc nước trong bể bơi thương mại và lớn.
  • Thiết kế nhỏ gọn với tấm đế chung để dễ dàng lắp đặt.
  • Cũng thích hợp cho các loại nước cấp khi cần có lọc vật lý.