BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH SPCO, WILO

Thông số kỹ thuật :

Lưu lượng: 5 – 800 m3/h
Cột áp: 50 – 2000 m
Nồng độ : nước sạch
Phốt: phốt cơ khí, phốt chèn.
Nhiệt độ làm việc: 5 o C – 60 o C
Vật liệu : Gang , Dulpex , SS
Kiểu cánh bơm: Đa tầng cánh kín

Ứng dụng :

Công nghiệp giấy
Công nghiệp khai khoáng
Công nghiệp tàu biển
Nước sạch
Tăng áp
Chữa cháy
Ứng dụng khác